Irodánk

Ügyvédi irodánk 1998-ban alakult, jelenlegi nevén 2003. óta működik.

Elsősorban gazdasági, társasági, ingatlan- és kereskedelmi jogra szakosodtunk, Irodánk ezeken a jogterületeken nyújt teljes körű jogi szolgáltatást ügyfeleink számára, magánszemélyek és vállalkozások részére egyaránt.

Elsődleges célunk ügyfeleink jogi segítséget igénylő ügyeinek hatékony megoldása. Megbízásainkat minden esetben alapos konzultáció alapján vállaljuk el, mely során az ügyféllel közösen mérlegeljük a feltárt tények alapján az ügy ellátásához szükséges jogi munka mennyiségét, reálisan várható eredményét és a felmerülő költségeket.

Irodánk működése során számos magyar és külföldi ügyféllel építettünk ki tartós ügyfélkapcsolatot. Ügyfeleinkkel hosszú távú, kölcsönös bizalmon alapuló együttműködésre törekszünk.

Az Irodánk szakterületeikhez tartozó ügyekben eseti vagy állandó megbízás alapján jogi tanácsadást nyújtunk, okiratszerkesztési feladatot látunk el, képviseletet vállalunk peres, nemperes vagy hatósági eljárásokban. Irodánk rendszeresen eljár szerződések teljesítésével, szerződésszegéssel, kártérítéssel, követelések érvényesítésével kapcsolatos peres és nemperes eljárásokban. A jogviták rendezése során - az ügy jellegétől függően - törekszünk a peren kívüli megegyezés elősegítésére.